Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia, Urbanisme, Comunicació, Turisme i Esport.

Regidor/a d'Alcaldia, Urbanisme, Comunicació, Turisme i Esport.

Lluís Guinó i Subirós

Gestió econòmica, hisenda, administració, transparència, participació vilatana i promoció econòmica i treball

Regidor/a de Gestió econòmica, hisenda, administració, transparència, participació vilatana i promoció econòmica i treball

Josefina Surina i Gelis

Barris, obres i serveis, manteniment espais i equipaments.

Regidor/a de Barris, obres i serveis, manteniment espais i equipaments.

Miquel Portas i Navarro

Educació, Igualtat, Joventut i Comerç

Regidor/a d'Educació, Igualtat, Joventut i Comerç

Maria Goretti Blanch i Llosa

Medi ambient, territori, sostenibilitat i salut pública.

Regidor/a de Medi ambient, territori, sostenibilitat i salut pública.

Albert Serra i Figueras

Acció cultural, fires i festes.

Regidor/a d'Acció cultural, fires i festes.

Vanessa Duran i Barceló

Tecnologies, mobilitat, via pública i mercats.

Regidor/a de Tecnologies, mobilitat, via pública i mercats.

Daniel Balés i Juanola

Acció Social, Serveis a les persones i Salut

Regidor/a d'Acció Social, Serveis a les persones i Salut

Marta Roca i Guirado

0 aoc.transparencia.dadesobertes.dataset.registres.carregats