Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia, Urbanisme, Medi Ambient i Comunicació

Regidor/a d'Alcaldia, Urbanisme, Medi Ambient i Comunicació

Lluís Guinó i Subirós

Gestió econòmica, hisenda, administració, transparència, participació vilatana i promoció econòmica i treball Membre d'equip de govern

Regidor/a de Gestió econòmica, hisenda, administració, transparència, participació vilatana i promoció econòmica i treball Membre d'equip de govern

Josefina Surina i Gelis

Acció cultural, turisme i fires

Regidor/a d'Acció cultural, turisme i fires

Vanessa Duran i Barceló

Tecnologies, Mobilitat, Via pública i mercats

Regidor/a de Tecnologies, Mobilitat, Via pública i mercats

Daniel Balés i Juanola

Acció social, servei a les persones, igualtat i salut pública

Regidor/a d'Acció social, servei a les persones, igualtat i salut pública

Marta Roca i Guirado

Joventut i festes

Regidor/a de Joventut i festes

Oriol Ortega Torras

Esports

Regidor/a d'Esports

German Mas Hormigo

0 Registres carregats