Serveis, tràmits i gestions

Validació documents CSV

Informació sobre l'Oficina de Gestió tributària:

 

Oficina Gestora: Veure Mapa

Pl. Camilo Riu, s/n

08859 BEGUES

T:934 729 246

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.begues@diba.cat

web: http://orgt.diba.cat/cat/

Policia

POLICIA LOCAL
Actualment compta amb 13 agents que realitzen tasques de vigilància, control del trànsit i tràmit de denúncies.


Camí Ral, s/n
08859 Begues
policialocal@begues.cat

Telèfon oficina: 93 639 05 38 Ext. 300 o 301
Fax: 93 639 16 63
Telèfon 24h : 93 639 10 90

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.