Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Consulta les licitacions i adjudicacions de l'Ajuntament.
Bústia de factures Bústia de factures

Ets proveïdor de l'Ajuntament i has de presentar una factura electrònica? Accedeix a la bústia de factures electròniques.

 

Tauler d'edictes Tauler d'edictes
Consulta els anuncis, les actes, les preactes, les comunicacions i les informacions publicades al e-Tauler.
Catàleg de tràmits Catàleg de tràmits
Informació sobre els tràmits municipals de Benestar social, Gent gran, Dona, Educació, Població nouvinguda, Salut...