Quantes associacions porten a terme la seva activitat habitual al municipi o hi tenen la seu social? Vols formar part d'alguna entitat que realitzi alguna activitat concreta i no saps com contactar-hi? En aquest apartat les trobaràs totes.

Registre d'Entitats de Participació Ciutadana (REPC)

Cal tenir en comte que la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat s'encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya (queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats) i es pot consultar les associacions i federacions inscrites en el Registre, en aquest enllaç.