Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

Ajuntament de Baix Pallars

C/ Sant Sebastià, 1

25590 Gerri de la Sal

Tel. 973 66 20 40  FAx. 973 66 21 83

ajuntament@baixpallars.ddl.net

turisme@baixpallars.ddl.net

 

El nostre horari d'atenció al públic és de 9 a 15h de dilluns a divendres.

Transport públic
Plànol
Policia
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.