Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Àrea d'Alcaldia-Presidència

Alcaldessa

Eva Menor Cantador

Secretaria

Eva Menor Cantador

Estratègia de ciutat i Agenda 2030

Eva Menor Cantador

Comunicació i Imatge corporativa

Eva Menor Cantador

Protocol i Relacions Institucionals

Eva Menor Cantador

Marca ciutat

Eva Menor Cantador

Bon govern, Transparència i Atenció a la ciutadania

Rafael Moya Camarón

Regidoria d'Assessoria Jurídica i Contractació

Montserrat Jiménez Molina

Regidoria de Seguretat ciutadana

Josep Martínez Valencia

Àrea de Dret a la ciutat i agenda urbana

Tinent d'alcaldessa primer

Rafael Moya Camarón

Regidoria de Planificació urbanística i regeneració urbana

Rafael Moya Camarón

Regidoria de Promoció econòmica i comerç

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Regidoria de Medi ambient i Salut ambiental

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Regidoria de manteniment de serveis públics i equipaments

Antonio Rodríguez Yáñez

Àrea de d'Economia i Serveis centrals

Tinent d'alcaldessa segona

Montserrat Jiménez Molina

Regidoria de Serveis Centrals

Montserrat Jiménez Molina

Regidoria de Política econòmica i fiscal

Rafael Moya Camarón

Regidoria d'Informàtica i noves tecnologies

Iván Sanz Pérez

Àrea d'Acció comunitària inclusiva

Tinent d'alcaldessa tercer

Josep Martínez Valencia

Regidoria d'Acció comunitària inclusiva

Josep Martínez Valencia

Regidoria de Ciutadania, Participació i Drets Civils

Josep Martínez Valencia

Regidoria d'Intervenció socioeducativa

Iván Sanz Pérez

Regidoria d'Orientació i inserció laboral i ocupació

Iván Sanz Pérez

Regidoria de primera infància, infància i adolescència

Iván Sanz Pérez

Regidoria de Benestar social, Dependència i Salut

Mª José Granados Martínez

Regidoria de Feminisme

Mª José Granados Martínez

Regidoria de Cultura

Mª José Infante Guadamuro

Regidoria d'Educació

Mª José Infante Guadamuro

Regidoria de Gent gran

Antonio García Barba

Regidoria d'Esports

Antonio García Barba

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Organització municipal 25-05-2020 http://www.badiadelvalles.cat/ARXIUS/2019/ajuntament/organitzacio_municipal_2.jpg