En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

 

Aquí trobareu la informació sobre l'execució del pressupost municipal, que té una periodicitat trimestral. 

Els estats d'execució recullen les dades sobre el pressupost que va aprovar el Ple i com s'ha executat; així mateix, permeten conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'han realitzat. 

Any 2022

 

Any 2021

 

Any 2020

 

 

Any 2019

Ingressos Despeses

Primer trimestre 

Primer trimestre

Segon trimestre 

Segon trimestre

Tercer trimestre 

Tercer trimestre

Quart trimestre (excel)

Quart trimestre (excel)

 

Any 2018

Ingressos Despeses

Primer trimestre (excel).

Primer trimestre (excel).

Segon trimestre (excel).

Segon trimestre (excel).

Tercer trimestre (excel).

Tercer trimestre (excel).

Quart trimestre (excel).

Quart trimestre (excel).

 

 
També teniu disponible la informació relativa als anys 2017 i 2016.