Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Distribució material de competències Resolució núm. 2021004498, de 10/05/2021

ALCALDIA

Alcalde, senyor Xavier Garcia Albiol
Gabinet d’Alcaldia  
Protocol i relacions institucionals  
Àrea d’Urbanisme

Ordenació del Territori

Plànol de la Ciutat

Planejament Urbanístic

Projectes i Control d’Obres

Servei Jurídic i d’Administració General
   

AMBIT D'HISENDA I SERVEIS A LES PERSONES

1r. Tinent d’Alcalde, senyor Juan Fernández Benítez
 
Servei Jurídic i d’Administració General  
Àrea d’Hisenda

Intervenció

Tresoreria

Contractació

Patrimoni

Oficina Pressupostària
Àrea de Recursos Humans i Organització

Planificació i Recursos Humans

Planificació Estratègica i Modernització de l’Administració
Àrea d’Esports Esports

Àrea de Sanitat i Salut Pública

Senyor Ramón Riera Macia, Regidor de Sanitat i Salut pública 

Salut Pública

Àrea de Serveis Socials i Participació

Senyor Miguel Jurado Tejada, Regidor Serveis Socials i Participació 

Direcció Estratègica de Serveis Socials

Participació (amb competència sobre relacions amb entitats veïnals i entitats regionals)

Plans d’Igualtat interns a l’administració

Coordinació territorial (Oficines Municipals de Districte (OMDs) i Centres Cívics)

Àrea de Cultura, Educació i Joventut

Senyora Amanda Feria Chica, Regidora de Cultura, Educació i Joventut 

Cultura

Educació
Obres, Projectes i Manteniment d’Equipaments educatius
Joventut

 

AMBIT DE GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CIUTADANIA I IGUALTAT

2n. Tinent d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago
Servei Jurídic i d’Administració General  

Àrea de Govern, Promoció Econòmica, Ocupació i Polítiques Digitals.

Desenvolupament Econòmic i Promoció Econòmica
Promoció de l’Ocupació (IMPO)

Secretaria General i Assessoria Jurídica

Administració electrònica,Transparència i Protecció de

Dades

Atenció a la Ciutadania

Polítiques Digitals, Informàtica i TIC

Àrea de Comerç, Mercats i Consum

Senyora Rosa Bertran Bartolomé, Regidora Comerç, Mercats i Consum 

Comerç i Consum

Mercats Municipals

Serveis Municipals i Cementiris

Àrea de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme


Senyora Rosa del Amo Hernández, Regidora Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme. 

Turisme i Projecció de la Ciutat

Comunicació i Imatge

Estadística, Població i Estudis

Programes Transversals

Àrea de Gent Gran, Ciutadania i Polítiques d’Igualtat, Feminismes i LGTBI


Senyora Florencia Badía Aviño, Regidora de Ciutadania 

Gent gran

Igualtat

Feminismes

LGTBI
 

ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3r. tinent d’Alcaldia, senyor Daniel Gràcia Álvarez
Servei Jurídic i d’Administració General  
Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Manteniment d’Espais públics

Disciplina Urbanística i Sancions

Llicències d’Obres i Activitats del Territori

Neteja de la Ciutat

Mobilitat i Vialitat
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Medi ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental

Ecologia urbana, Energia i Canvi Climàtic

Parcs
Polítiques d’Habitatge  
 

AMBIT DE SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL I CONVIVÈNCIA

4t. Tinent d’Alcaldia, senyora Irene González Poveda
Servei Jurídic i d’Administració General  
Àrea de Seguretat

Seguretat

Cos de la Guàrdia Urbana

Protecció Civil
Àrea de Convivència i Mediació

Convivència

Mediació

Cooperació

Migracions