Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Distribució material de competències (Resolució núm. 2021010476, de 08/11/2021)

 

ALCALDIA

Alcalde, senyor Rubén Guijarro Palma

Gabinet d’Alcaldia

 

 

ÀMBIT D’IMPULS DE CIUTAT I RECONSTRUCCIÓ COVID

1r. Tinent d’Alcaldia, senyor Àlex Montornés Torrecillas

 

 

 

 

Servei d’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació

- Departament d’Administració i Recursos Interns

- Departament d’Ocupació

Servei de Programes i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat

- Departament de Turisme i Promoció de la Ciutat

- Departament de Desenvolupament Econòmic

- Departament de Gestió de Serveis

- Unitat de Mercats

Àrea de Cultura

Senyora Ana Maria Lara Carmona, Regidora de l’Àrea de Cultura i de Mobilitat

Servei de Cultura

- Departament de Programes Territorials de Cultura

- Departament d’Acció Cultural

- Departament de Manteniment i Seguiment d’Obres i Projectes

Àrea de Mobilitat

Senyora Ana Maria Lara Carmona, Regidora de l’Àrea de Cultura i de Mobilitat

Servei de Mobilitat i Vialitat

- Departament de Mobilitat

- Departament de Manteniment, Senyalització Viària i Mobili. Urbà

 

 

 

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Senyora Rosa Trenado Sánchez, Regidora de les Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Benestar Animal

Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental

- Departament de Gestió del Verd urbà

- Departament Educació Ambiental

- Departament de Medi Natural

Servei de Ecologia, Energia i Canvi Climàtic

- Departament Ecologia Urbana

- Departament Agència Local de l’Energia i el Canvi Climàtic

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ, FEMINISMES I LGTBIQ+, CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I AGENDA 2030

2n. Tinent d’Alcaldia, senyora Aïda Llauradó Alvarez

 

 

 

Servei d’Educació

- Departament d’Educació i Escolarització

- Departament de Programes Ciutat Educadora

Servei d’Obres, Projectes i Manteniment

- Departament d’Equipaments Educatius

Servei de Feminismes

- Departament de Coordinació de Programes de Drets

- Departament de Coordinació de Programes de Transversalitats

Àrea de Gent Gran

Senyora Araceli Cruz Gonzàlez, Regidora de l’Àrea de Gent Gran

Servei de Gent Gran

-Departament de Gent Gran i Envelliment Actiu

 

 

 

 

Àrea de Joventut, Coordinació Territorial i Participació Ciutadana

Senyora Andrea Zapata Alfonso, Regidora de l’Àrea de Joventut,Coordinació Territorial i Participació Ciutadana

Servei de Joventut

- Departament de Coordinació de Programes Autonomia i Emancipació Juvenil

- Departament de Coordinació de Programes de Joves i Comunitat

Servei d’Atenció Ciutadana

- Departament d’Atenció Ciutadana - SAC

Servei de Participació

- Departament de Participació Ciutadana

Servei de Coordinació Territorial

- Departament de Descentralització

- Departament d’Oficines Municipals de Districte

- Departament de Centres Civics

 

ÀMBIT DE PROTECCIÓ SOCIAL A LES PERSONES I IMPULS COMERCIAL

3r. Tinent d’Alcaldia, senyor David Torrents Mingarro

 

 

 

 

 

Servei de Comerç i Consum

- Departament de Consum

- Departament de Comerç

Servei de Convivència, Mediació i Gestió Diversitats

- Departament de Covivència i Mediació

- Departament Gestió de les Diversitats

Servei de Cooperació i Migracions

- Departament de Cooperació

- Departament de Migracions

Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials

- Departament de Programes d’Acció Social de Ciutat

- Departament d’Acció i Promoció Social

- Departament de Protecció Civil

 

ÀMBIT DE TERRITORI, HABITATGE, ESPORTS I SALUT

4a. Tinent d’Alcaldia, senyora Teresa Gonzalez Moreno

 

 

 

 

 

 

Servei de Salut

- Departament de Salut

Servei d’Esports

- Departament d’Actes i Campanyes Esportives

- Departament Tècnic

- Departament d’Instala·lacions Esportives

Servei de Llicències Obres i Activitats del Territori

- Departament de Llicències d’Obres

- Departament de Llicències d’Activitats

Servei d’Ordenació del Territori

- Departament de Patrimoni

- Departament Plànol de la Ciutat

- Departament de Planejament Urbanístic

- Departament de Gestió Urbanística

Servei Projectes i Control d’Obres

- Departament de Projectes i Control d’Obres Municipals

- Departament de Control de Projectes i Obres Supramunicipals

- Departament de Control de Projectes i Obres Urb. Privades

Servei de Polítiques d’Habitatge

Àrea de Benestar Animal

Senyora Rosa Trenado Sánchez, Regidora de les Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Benestar Animal

- Departament de Salut – Benestar Animal

 

 

 

 

Àrea d’Espais Públics

Senyor Jordi Subirana Ortells, Regidor de l’Àrea d’Espais Públics

Servei de Disciplina i Sancions

- Departament de Disciplina Ciutat

- Departament de Sancions

Servei de Manteniment Espais Públics

- Departament Manteniment Edificis Municipals

- Departament de Manteniment de la Via Pública

- Departament de Llicències de la Via Pública

Servei de Neteja Ciutat

- Departament de Neteja Viària

- Departament de Neteja d’Edificis Municipals

 

ÀMBIT D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I PERSONAL

5è. Tinent d’Alcaldia, senyor Manel Sorribas Arenas

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció

Viceintervenció General

Servei de Comptabilitat

- Departament de Comptabilitat

Servei de Fiscalització

- Departament de Fiscalització

- Departament de Fiscalització i Seguiment OOAA i SSMM

Servei de l’Oficina Pressupostària

Tresoreria Municipal

Servei de Recursos Financers

- Departament de Tresoreria

- Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

- Departament de Recaptació Executiva

Servei de Contractació

- Departament de Compres

- Departament Central de Contractació

- Departament de Contractes i Tramitació Administrativa

Servei de Planificació i Recursos Humans

- Departament de Recursos Humans

- Departament de Planificació i Organització en Matèria de RRHH

 

ÀMBIT DE GOVERN I SEGURETAT CIUTADANA

6è. Tinent d’Alcaldia, senyor Christian Carneado Hernández

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Departament de Gabinet Planif. Estratègica, Qualitat i PT

- Departament Coord. Programes Protocol i Relacions Institucionals

Servei de Comunicació i Imatge

- Departament de Coordinació Programes de Comunicació i Imatge

- Departament de Coordinació de Programes de Mitjans

Secretaria General

Vicesecretaria General

Servei Jurídic de Secretaria General

- Departament de Secretaria

- Departament de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern

- Departament d’Administració Electrònica i Simplificació Administrativa

Gabinet Jurídic

Servei Jurídic de Coor. del Sector Públic Municipal

Servei de Població, Estadística i Estudis

- Departament de Població

Servei de Seguretat

- Cos de la Guàrdia Urbana

- Departament de Prog. Matèria de Seguretat i Gestió d’Informació

Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació

- Departament d’Informàtica i TIC

Servei de Ciutat Intel·ligent