No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

La sol·licitud d'accés a la informació pública és un formulari que permet a la ciutadania exercir el seu dret d'accedir a informació municipal en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Podeu obtenir més informació de com exercir-lo accedint a l'apartat Secretaria > Exercici de drets d'accés a la informació pública dins del catàleg de tràmits.

Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a l’OAC.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.

A continuació es publiquen les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Ajuntament d'Argentona i les respostes que s'han donat:

A partir de l'any 2022, clica aquí

Data i temàtica sol·licitud Data i temàtica resposta
2021-03-08 - Comissió assetjament 2021-03-15 - Comissió assetjament

2020-12-02 - Documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes relativa a resolucions i acords contraris a les objeccions formulades:

Instància 1

Instància 2

2020-01-18 - Documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes relativa a resolucions i acords contraris a les objeccions formulades
2019-10-11 - Despeses Tres Tombs 2019-10-17 - Despeses Tres Tombs
23-04-2019 - Certificat número habitants padró 16-04-2019 - Certificat número habitants padró

2019-03-26 - Despeses Festa Major:

Instància 1

Instància 2

2019-03-29 - Despeses Festa Major:

Resposta 1 - Ofici

Resposta 2 - Excel de despeses

2019-02-10 - Despeses Festa Major Sense resposta
2019-01-29 - Concurs projectes Biblioteca 2019-02-07 - Concurs projectes Biblioteca
2018-12-18 - Enginyers col·legiats Sense resposta
2018-12-30 - Dades padró CCMaresme 2019-02-22 - Dades padró CCMaresme
2018-11-12 - Casa Puig i Cadafalch 2018-12-21 - Casa Puig i Cadafalch
2018-11-08 - POUM 2018-11-19 - POUM
2018-08-20 - Bandera espanyola Sense resposta
2018-02-10 - Bandera espanyola  2018-10-11 - Bandera espanyola

 

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat.