Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mes Any Mitjà de comunicació Concepte Import (iva inclòs) Àmbit Prioritat
Les Ciutats són Capitals 12 2022 Hermes Comunicacions, S.A. Publicitat al projecte “Les Ciutats són Capitals” (webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió). 2211.98 Comunicació
Les Ciutats són capitals Hermes Comunicacions, S.A. Publicitat al projecte “Les Ciutats són Capitals” (webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió). 2027.63 Comunicació
Les Ciutats són capitals GRUP HERMES Publicitat del projecte “Les Ciutats són Capitals” per l’Ajuntament d’Arenys de Mun tmes de gener de 2021. 184.33 Comunicació
Les Ciutats són Capitals El Punt Avui Interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans siguin públiques 4615.67 Comunicació
Les ciutatats son capitals Punt Avui;Punt Avui TV; l’Ajuntament té interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans 4800.0 Comunicació