Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Les Ciutats són Capitals El Punt Avui Interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans siguin públiques 4615.67 Comunicació
Les ciutatats son capitals Punt Avui;Punt Avui TV; l’Ajuntament té interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans 4800.0 Comunicació