Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

Ajuntament d'Arbúcies

Adreça: Carrer Major, 2. 17401 Arbúcies (Girona)

Telèfon: 972 860 001

Fax: 972 861 212

Correu electrònic: comunicacio@ajarbucies.cat

Pàgina web: http://www.arbucies.cat 

Seu electrònica i portal de transparència: https://www.seu-e.cat/web/arbucies 

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de dos quart de deu fins les dues del migdia.

Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres de les deu fins a la una del migdia.

 

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant

Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.

 

Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.