T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El calendari estableix el termini de conservació de la documentació i el nivell d’accés de cada sèrie documental definida en el Quadre de classificació. Cada sèrie documental es relaciona amb una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya.

L’avaluació de les sèries permet establir si són de:

  • Conservació permanent
  • Destrucció parcial
  • Destrucció total amb mostreig o sense

Per aquelles sèries no avaluades per la CNAATD s’ha aplicat el criteri de conservació permanent,  pel que fa al regim d’accés s’han seguit els criteris marcats per la CNAATD