La memòria de l’Arxiu Municipal pretén fer balanç de les actuacions portades a terme pel servei d’Arxiu de l’Ajuntament d’Altafulla. Són uns informes anuals que es presenten a final d’any i s’encarreguen de recollir les principals tasques realitzades i fixar objectius de treball.

 

 

Any Memòria
2021 Memòria Arxiu Municipal 2021
2020 Memòria Arxiu Municipal 2020
2019 Memòria Arxiu Municipal 2019