Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Objecte del contracte NIF adjudicatari Adjudicatari Import adjudicat Data adjudicació Enllaç Documents Més informació
Servei de monitoratge, salvament i socorrisme a la piscina municipal. B43714922 Munar, Hijosa i Monguió, SL 7789.74 22-06-2018
Servei d'assessoria jurídica i legal per tramitar l'expedient d'ocupació directa de terrenys destinats a vialitat pública i zona d'equipaments. 39647056R Alfred Ventosa Carulla 2420 10-05-2018
Obres d'arranjament del magatzem situat al carrer Germà Saperas, 19. J43711001 Construccions Insa, SCP 3944.84 06-04-2018
Contracte de serveis de redacció del projecte de parcel·lació i ocupació anticipada del sector SUD-4. B64062961 Albin Arquitectes, SLP 2.541 10-05-2018
Assessorament tècnic i manteniment de les instal·lacions de la depuradora. J43968973 Philaqua, SCP 7.260 08-02-2018