Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Classificació del bé Operació Import Bé de valor històric i artístic Ubicació Prioritat
BÚNQUERS (elements patrimoni local de la Guerra Civil) IMMOBLE PLE, DE DATA 18/09/2014 Nius de metralladora que formaven part del conjunt defensiu, fortificacions subterrànies, bateria de costa, campament militar
TORRE C/ NOU EDIFICACIO ADQUISICIÓ C/ Nou
CENTRE D'INTERPRETACIO DELS IBERS-CASA O'CONNOR EQUIPAMENT PÚBLIC CULTURAL ADQUISICIO C/ Generalitat, 14 ALCANAR