Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JxCAT - JUNTS (3 càrrecs)

FINA BARTOLÍ PARERA

Veure fitxa 

JOSEP PÉREZ PALAU

REGIDOR

Veure fitxa 

MARÍA JIMÉNEZ MATEO

REGIDORA

Veure fitxa 

IMA-ECG (2 càrrecs)

ÓSCAR SENDRA ANGLES

Alcalde President

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ISABEL SANTIAGO ANDREU

2a Tinenta d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

TSA-AM (2 càrrecs)

DOLORS PALMA RAPOSO

1a Tinent d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

RUBÉN SUÑÉ POLONIO

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Maria Jiménez Mateo

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 30-08-1983

Càrrec Regidora

Àrea Àrea de Serveis Municipals,Serveis socials, Medi Ambient i Juventut

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ireth3008@outllok.com

Perfil Educació Secundària Obligatòria

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Fina Bartolí Parera

Càrrec Alcaldessa

Àrea Cultura, Urbanisme i Serveis Socials.

Partit polític Convergència

Portaveu Grup polític Convergència

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil Informació no facilitada per la interessada.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_fina_bartoli.pdf
activitats_fina_bartoli.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Josep Pérez Palau

Lloc de naixement Querol

Foto foto

Càrrec Primer Tinent d'Alcalde

Àrea Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Agricultura, Enoturime, Ensenyament i Formació.

Partit polític Convergència

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic josep.perez@aiguamurcia.cat

Perfil

És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), 2n cicle, per la Universitat Oberta de Catalunya.

Diplomat en Ciències Empresarials, havent completat el bloc configurador d'assignatures de comptabilitat i auditoria, a la Universitat Rovira i Virgili.

Títol de Batxiller.

Títol de tècnic especialista (Formació professional de Segon Grau), Branca Administrativa i comercial, especialitat Administració.

Trajectòria professional

Va començar a treballar a l'Ajuntament de Querol (Alt Camp) l'1 d'agost de 1989, com a personal laboral.

El 28 de març de 2002, va prendre possessió de la plaça de funcionari de carrera de la plantilla de l'Ajuntament de Querol pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa.

En data 1 d'abril de 2002 va prendre possessió com a Secretari Interventor accidental de l'Ajuntament de Querol.

En data 31 de març de 2011 va prendre possessió de la plaça de Tècnic en serveis econòmics (funcionari de carrera, escala d'Administració Especial, subescala tècnica diplomada, grup de classificació A2). Plaça que segueix ocupant actualment, exercint les tasques de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Querol.

És regidor de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia des del 2007.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_josep_perez.pdf
activitats_josep_perez.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Dolors Palma Raposo

Lloc de naixement Barcelona

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític TSA-AM

Portaveu Grup polític TSA-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic mdpalma@aiguamúrcia.altanet.org

Perfil Té estudis de Secretariat.

Trajectòria professional Treballa en Gestió administrativa i comptable.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_dolors_palma.pdf
activitats_dolors_palma.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Xavier Meca Quirós

Lloc de naixement Hospitalet de Llobregat

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític TSA-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic xavimeca@gmail.com

Perfil Té estudis d'Arquitectura Tècnica.

Trajectòria professional Treballa com a professional lliberal.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_xavier_meca.pdf
activitats_xavier_meca.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Josep Martí Acebedo

Lloc de naixement Valls

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític IMA

Portaveu Grup municipal IMA

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic peppunto1964@gmail.com

Perfil Té el graduat escolar.

Trajectòria professional Treballa com a pagès.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_josep_marti.pdf
activitats_josep_marti.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Òscar Sendra Anglès

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític IMA

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic sitrum-mat@hotmail.com

Perfil Té estudis de grau mitjà.

Trajectòria professional Treballa com a pagès.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns bens_oscar_sendra.pdf
activitats_oscar_sendra.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0