PLA DE MESURES ANTIFRAU

[SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA]

Expedient núm.        802/2022

Per acord del Ple de data 22 de desembre de 2022 es va aprovar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament d’Agramunt.