Relació de contractes menors (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Podeu consultat la relació de contractes menors formalitzats per l'Ajuntament de Vilassar accedint aquí.