Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Càrrec Nom i cognoms Partit Àrea Data nomenament Sexe ORDRE
Alcalde President Sergi Ciurana Nicolau IVE - AM 13-06-2015 H 1
1r. tinent d'alcalde CARLES ANGLÈS QUERALTÓ IVE - AM Salut, Seguretat ciutadana i civisme, Serveis socials, Participació ciutadana 13-06-2015 H 2
2n. tinent d'alcalde JOAN ENRIC TEIGELL ESCODA IVE - AM Festes, Esports, Agricultura 13-06-2015 H 3
Regidora FELICIDAD MARTÍNEZ GROS IVE - AM Gestió d'equipaments municipals, Turisme i promoció del poble, Relació amb les entitats - Tresorera 13-06-2015 D 4
Regidor JOAN ESCODA TEIGELL IVE - AM Cultura, Ensenyament, Joventut 13-06-2015 H 5
Regidor LLORENÇ VICTOR ROFES ANGUERA CiU 13-06-2015 H 6
Regidora MARIA DOLORS OLLE ARAGONÈS CiU 13-06-2015 D 7