D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Director de llar d'infants 06-07-2017 Enllaç
Secretari interventor de l'Agrupació d'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i Colldejou 08-01-2016 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATORIA BORSA DE TREBALL DIRCETOR/A LLAR D'INFANTS

Properament es publicarà l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de la convocatòria per constituir una borsa de treball de dircetor/a de llar d'infants per cobrir una baixa temporal de quatre mesos.

El termini de presentació d'ofertes serà de 10 dies naturals a partir d'aquesta publicació.

BASES CONCURS