Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

  • Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc. (enllaç: Diputació de Barcelona).
  • Normes Subsidiàries del Planejament Municipal (NNSS 11/10/1994).
  • Plànol de Règim jurídic del sòl. Escala 1/10000.
  • Plànol de qualificació del sòl (pdf). Escala 1/5000.
  • Plànol de qualificació del sòl (jpg). Escala 1/5000.
  • Ordenança municipal reguladora de les xarxes de telecomunicacions en les edificacions i desenvolupament de la Xarxa de TelecomunicacionsMunicipal(XTM).