Perfil de contractant Perfil de contractant

Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.

Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes

http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1721800000

L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.

Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.