Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aqui podeu consultar els informes de la Sindicatura de Comptes en relació a la Gestió recaptaròria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.