D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar d'administració local, estiu 2017 12-04-2017 Enllaç
Auxiliar de peó de brigada, estiu 2017 12-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de menjador escolar 29-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de casal d'estiu i matins actius (temporada estiu) 29-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de ludoteca 07-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador de la llar d'infants 07-03-2017 Enllaç
Tècnic de medi ambient 28-12-2016 Enllaç
Dinamitzador juvenil 18-10-2016 Enllaç
Auxiliar d'Administració local 10-06-2016 Enllaç
Auxiliar de peó de brigada 10-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de casal de menjador 25-01-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de Casal d'Estiu (temporada estiu) 25-01-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de ludoteca 25-01-2016 Enllaç
Ludotecari 17-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 17-04-2007 Enllaç
Jardiner 02-10-2006 Enllaç
Administratiu 02-04-2004 Enllaç
Oficial brigada d'obres 29-08-2003 Enllaç
Brigada 25-08-2003 Enllaç