Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

ÀREES MUNICIPALS (REGIDORIES)

 

Joan Sangrà i Farré
Alcalde i Representant del Consorci de l’estany Ivars i Vila-sana

Àrees: Totes les que no estan expressament delegades en algun Regidor o Regidora.
CIU.

 

Emilia Molina i Mateu

Representant del Consell de Sanitat Local.

Àrees: Àrees de Turisme, Economia i Finances.

CIU.

 

Francesc Xavier Molins i Torta
1er. Tinent d’Alcalde.

Àrees: Àrees de manteniment, serveis públics, esports i joventut.
CIU.

 

Vanessa Gomà i Clua

Regidora.

Àrees: Àrees Ensenyament, Festes, Cultura, Sanitat, Benestar i Família.
CIU.

 

Judith Escolà i Domingo

Regidora.

IV-AM

 

Josep Xavier Gorgues i Caelles

Regidor.

IV-AM

 

Ivan Riu i Bonjorn

Regidor.

 

IV-AM