D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Oficial 1ª 17-06-2010 Enllaç
Conserge 10-10-2003 Enllaç
Personal per a la Brigada Jove (PFO) 06-06-2017 Enllaç
Personal per a la Brigada Jove (PFO) 06-06-2017 Enllaç
Inspector de la Policia Local 04-04-2017 Enllaç
Agent de la Policia Local 27-03-2017 Enllaç
Agent de la Policia Local 22-09-2016 Enllaç
Tècnic mitjà bibliotecari 22-09-2016 Enllaç
Director de la biblioteca municipal Joan Rigau i Sala 29-08-2016 Enllaç
Oficial de primera d'obres i manteniment 29-08-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 18-08-2016 Enllaç
Personal per a la Brigada Jove (PFO) 17-06-2016 Enllaç
Oficial d'obres i manteniment de la brigada 06-11-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu comptable 11-06-2015 Enllaç
Peó, operari d'obres i manteniment 05-06-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial d'obres i manteniment, especialitat lampista 19-03-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 22-12-2014 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar de biblioteca 22-12-2014 Enllaç
Personal per a la Brigada jove 30-05-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Operari de neteja 30-09-2013 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar d'equipaments 30-09-2013 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar d'educació infantil 30-09-2013 Enllaç
Brigada Jove per a joves de 16 a 20 anys (PFO) 21-06-2013 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 14-06-2013 Enllaç
Auxiliar d'equipaments 13-05-2013 Enllaç
Auxiliar administratiu comptable 02-10-2012 Enllaç
Tècnic superior arquitecte 27-06-2011 Enllaç
Vigilant municipal 20-05-2011 Enllaç
Socorrista 05-05-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 08-04-2011 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 20-01-2011 Enllaç
Oficial de primera d'obres i serveis 10-11-2010 Enllaç
Conserge 08-11-2010 Enllaç
Tècnic de recursos humans 02-11-2010 Enllaç
Oficial 1a - paleta 18-10-2010 Enllaç
Operari de cuina 28-09-2010 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar d'educació infantil 23-08-2010 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar d'equipaments 27-07-2010 Enllaç
Administratiu 21-07-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 17-06-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar d'educació infantil 18-03-2010 Enllaç
Vigilant 29-06-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 29-06-2009 Enllaç
Operari 29-06-2009 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 28-02-2008 Enllaç
Arquitecte 08-02-2008 Enllaç
Personal de neteja 24-01-2008 Enllaç
Personal de neteja 05-11-2007 Enllaç
Monitor de taller 05-09-2007 Enllaç
Educador de taller 05-09-2007 Enllaç
Operari serveis múltiples 05-09-2007 Enllaç
Socorrista piscina 05-09-2007 Enllaç
Pintor 05-09-2007 Enllaç
Educador llar d'infants 02-04-2007 Enllaç
Recepcionista manteniment Centre Cívic 02-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu Centre Cívic 02-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-04-2007 Enllaç
Vigilant 02-04-2007 Enllaç
Operari serveis múltiples 02-04-2007 Enllaç
Socorrista piscina 18-08-2006 Enllaç
Pintor 18-08-2006 Enllaç
Educador per a la llar d'infants municipal 14-07-2006 Enllaç
Educador de taller per a la Unitat d'Escolarització Compartida 14-07-2006 Enllaç
Monitor per a la Unitat d'Escolarització Compartida 14-07-2006 Enllaç
Tècnic mitjà ensenyament 26-01-2006 Enllaç
Vigilant 26-01-2006 Enllaç
Recepcionista - manteniment Centre Cívic 26-01-2006 Enllaç
Conserge mantenidor zona esportiva 26-01-2006 Enllaç
Operari serveis múltiples 26-01-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu Centre Cívic 26-01-2006 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 26-01-2006 Enllaç
Conserge mantenidor escoles 26-01-2006 Enllaç
Personal de neteja 21-12-2005 Enllaç
Monitor per a la Unitat d'Escolarització Compartida 21-12-2005 Enllaç
Educador de taller per a la Unitat d'Escolarització Compartida 21-12-2005 Enllaç
Educador de taller per a la Unitat d'Escolarització Compartida 01-12-2005 Enllaç
Educador de la llar d'infants 'Sant Iscle i Santa Victòria' 30-11-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-10-2005 Enllaç
Mestre de música llar d'infants 21-07-2005 Enllaç
Socorrista piscina 21-07-2005 Enllaç
Pintor 21-07-2005 Enllaç
Educador llar d'infants 21-07-2005 Enllaç
Mestre llar d'infants 21-07-2005 Enllaç
Educador de la llar d'infants 13-07-2005 Enllaç
Conserge mantenidor escoles 03-06-2005 Enllaç
Bibliotecari 21-05-2005 Enllaç
Mestre de la llar d'infants 21-05-2005 Enllaç
Vigilant 06-10-2004 Enllaç
Conserge mantenidor zona esportiva 06-10-2004 Enllaç
Ajudant de cultura 06-10-2004 Enllaç
Recepcionista manteniment Centre Cívic 06-10-2004 Enllaç
Operari serveis múltiples 06-10-2004 Enllaç
Socorrista piscina 06-10-2004 Enllaç
Pintor 06-10-2004 Enllaç
Educador de la llar d'infants 06-08-2004 Enllaç
Mestre de música llar d'infants 14-07-2004 Enllaç
Tècnic superior cultura 11-02-2004 Enllaç
Educador de la llar d'infants 12-08-2003 Enllaç
Paleta 11-08-2003 Enllaç
Vigilants 25-06-2003 Enllaç
Recepcionista - manteniment centre cívic 22-05-2003 Enllaç
Cap de vigilants 22-05-2003 Enllaç
Mestre llar d'infants 22-05-2003 Enllaç
Mestre llar d'infants 22-05-2003 Enllaç
Personal de neteja 22-05-2003 Enllaç
Ajudant de cultura 22-05-2003 Enllaç
Personal de neteja 22-05-2003 Enllaç
Mestre de música llar d'infants 22-05-2003 Enllaç
Pintor 22-05-2003 Enllaç
Socorrista piscina 22-05-2003 Enllaç
Operari Servei de Neteja Viària 29-08-2002 Enllaç
Vigilants 29-08-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 29-08-2002 Enllaç
Personal de Neteja 28-06-2002 Enllaç
Cap del Cos de Vigilants 28-06-2002 Enllaç