Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Pla de protecció civil 13-06-2017 Enllaç
Reglament de les normes de funcionament del registre municipal d'unions estables de parella 19-01-2018 Enllaç
Ordenança de la recollida i gestió dels residus de la construcció 18-09-2017 Enllaç
Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions 30-09-2016 Enllaç
Ordenança reguladora del règim jurídic dels camins municipals 30-09-2016 Enllaç
Reglament d'ús i explotació de la deixalleria bàsica i centre logístic de gestió de residus municipals 30-09-2016 Enllaç
Reglament general regulador de les activitats funeràries 30-09-2016 Enllaç
Reglament municipal de control i tinença d'animals 30-09-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 17-08-2015 Enllaç
Registre general de protecció de dades i de creació de fitxers de titularitat municipal 01-05-2012 Enllaç
Reglament del servei públic de subministrament d'aigua i condicions generals del contracte 01-08-2009 Enllaç
Ordenances de l'edificació 10-04-2008 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Pla normatiu 2018 01-02-2018 https://www.seu-e.cat/documents/836152/0/Pla+Normatiu+2018/15f16bc2-3481-4fbb-a678-4034eec08a14
Pla Normatiu 29-12-2016 https://www.seu-e.cat/documents/836152/0/Pla+Normatiu/c99d99db-821a-4d1c-b4f9-2ea0401bf22a