Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 15-05-2018 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 06-10-2017 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 20-10-2015 Enllaç
Ordenança reguladora del procediment per a l'autorització del matrimoni civil per l'Alcaldia de Veciana 17-11-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de creació i funcionament del registre electrònic 19-05-2014 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 19-05-2014 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 10-01-2014 Enllaç
Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social 10-01-2011 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats 24-11-2008 Enllaç
Reglament dels cementiris municipals 15-11-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions 20-03-2008 Enllaç
Reglament del Registre municipal de parelles de fet 12-01-2006 Enllaç
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 28-10-2004 Enllaç
Reglament d'ús del català 30-01-2004 Enllaç
Ordenança municipal sobre tinença d'animals 07-07-2003 Enllaç