Relació dels informes aprovats per la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

  • Any 2017

Acta Sessió 13/07/2017

  • Any 2016

Acta Sessió 17/08/2016