No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

 

 

Catàleg de tràmits i procediments

  1. Atenció a la ciutadania

 

  2. Padró d'habitants

 

  3. Habitatge i via pública

 

   4. Hisenda, impostos, taxes i preus públics

 

   5. Finestreta Única Empresarial