Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Càrrec Nom i cognoms Partit Àrea Data nomenament Sexe ORDRE
Alcaldessa Presidenta EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES PSC-CP Hisenda, Comunicació, Règim Intern, Innovació i Projectes. 13-06-2015 D 1
Regidor ÓSCAR SUÑÉ MARÍN (PSC-CP) PSC-CP Seguretat, Medi Ambient, Innovació i Projectes. 13-06-2015 H 2
Regidora ELISABET ROMERO SALGUERO (PSC-CP) PSC-CP Recursos Humans, Serveis Generals, Participació i Transparència. 13-06-2015 D 3
Regidor JORDI URREA I CLOS (PSC-CP) PSC-CP Urbanisme i Barris, Coordinació de l'Àrea de Serveis Territorials i Economia Local. 13-06-2015 H 4
Regidora NÚRIA RUÍZ LÓPEZ (PSC-CP) PSC-CP Ocupació, Comerç, Empresa, Consum, Turisme i Adjunta de Serveis Generals. 13-06-2015 D 5
Regidora RAQUEL GARCÍA TORRADO (PSC-CP) PSC-CP Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes Populars. 13-06-2015 D 6
Regidor JUAN MANUEL ARRABAL GALISTEO (PSC-CP) PSC-CP Cultura, Esports i Serveis a les Persones. 13-06-2015 H 7
Regidora MARÍA ISABEL VILLAFAINA BARRETO (INDEPENDENT) PSC-CP Educació i Pla contra el Fracàs Escolar. 13-06-2015 D 8
Regidor ALEJANDRO LLORCA PÉREZ (INDEPENDENT) PSC-CP Joventut. 13-06-2015 H 9
Regidor ALEJANDRO LAFONT ROGEL (PSC-CP) PSC-CP Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM. 13-06-2015 H 10
Regidor JORDI MARESMA I FAMADAS ERC-AM 08-11-2017 D 11
Regidora ÀLIA KIRCHNER I GIMÉNEZ ERC-AM 13-06-2015 D 12
Regidor JOSE BUSQUET BOSCH CiU 13-06-2015 H 13
Regidor TEÒFIL GIBERT BERTRAN CiU 13-06-2015 H 14
Regidor JOSÉ AVILA FORGA SPV-E 13-06-2015 H 15
Regidor ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA C's 13-06-2015 H 16
Regidor OMAR RODRIGUEZ BELLO Junts per Valli 13-06-2015 H 17