Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quina superfície té el terme municipal? A quina alçada sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? Aquestes són algunes de les dades que pots descobrir en aquest apartat.

INFORMACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

 

 

Vallirana està situada a l’oest de la comarca del Baix Llobregat, amb una extensió de 23,92 quilòmetres quadrats. El seu relleu és accidentat, amb un pendent mitjà superior al 20% i amb una profusió d’avencs i coves que ja van ser habitades durant el Neolític.

 

 

La seva activitat econòmica al llarg de la història ha estat diversa; des de l’agricultura i les serradores fins a la fabricació tèxtil de seda i cotó o l’extracció de guix i calç.

Vallirana sempre ha estat lloc de pas. Per això els romans s’hi establiren a la vila Valeriana, d’on en prové el nom. Cal destacar la Capella de Sant Silvestre, un edifici preromànic documentat l’any 904, i la de Sant Francesc d’Assís, ubicada a les instal·lacions d’una masia, que rememora que el Sant hi va dormir l’any 1211, quan anava al monestir de Poblet. La construcció d’una carretera a mitjan segle XVIII va transformar la Vallirana d’un conjunt de masies disperses i va afavorir la construcció de cases a banda i banda de la nova carretera, amb hostals i fondes que albergaven els viatgers i els carreters que duien el blat a moldre al molí de Can Batlle. Fins els anys 60, el teixit urbà s’estenia només al llarg de la carretera i el cens era de 1.500 habitants. A la resta del terme existien unes quantes masies i els seus propietaris esdevingueren els generadors de les actuals més de 20 barris/urbanitzacions, amb gairebé 6000 parcel·les i més de 100 Km de carrers.

El cens a 15 de novembre de 2018 és de 15.005 habitants, xifra que estabilitza el nombre de població després del fort creixement demogràfic experimentat en els darrers anys, per la conversió de segona a primera residència, i que provoca també la constant transformació d’infraestructures, equipaments i serveis, per tal d’adequar-los a les necessitats de la població. Destaquem les instal·lacions del complex esportiu amb uns piscina coberta i la rehabilitació d’una altra de mides olímpiques, inaugurada l’any 1953, el camp de futbol de gespa artificial, així com el Centre d’Assistència Primària, amb capacitat per a 20.000 històries clíniques i el Tanatori Municipal. La nova autovia fins a Vallirana, l’intercanviador ferroviari de Quatre Camins, el bus interurbà, el Vallibús, el Bus nit i el Bus Exprés, que suposen una millora en la capacitat de desplaçament dels Valliranencs.

L’activitat cultural és rica a Vallirana així com la, darrerament potenciada, activitat firal amb 3 fires anuals. També hi destaca el seu teixit associatiu amb 70 entitats culturals, esportives, socials, comercials, educatives, cíviques, veïnals i recreatives.

Podeu trobar més informació al link adjunt