Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Major, 329-331
Municipi
Vallirana
Telèfon
93-6830810
Fax
93-6832897
CIF
P0829600F
Comarca
Baix Llobregat
Codi comarca
8101150006
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
N
Any cens
2017
Cens
14676
Codi tipus
2
Superfície
23,81
Article
Tipus
Municipis
Codi postal
8759
Horari
Dissolt
N
SIGLACOM
BT
Altura
177
HD
D
Capital
Vallirana
E-mail
vlrn.info@vallirana.cat
Web
Web
Partit judicial
Sant Feliu de Llobregat
Partit electoral
Sant Feliu de Llobregat
Gentilici
valliranencs
Localitat CP
Vallirana
Delegació govern
Barcelona
MUNICAT
Àmbit
Metropolità
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolguda alcaldessa
Data actualització
2018-05-02T00:00:00
Codi ens
829560009
Ordenació alfabètica
Vallirana
Nom complet
Ajuntament de Vallirana
Data actualització
2017-10-24T00:00:00
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT
NO

A més de la informació disponible en aquesta pantalla, podeu consultar el link de MUNICAT