Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

A més de la informació disponible en aquesta pantalla, podeu consultar el link de MUNICAT