Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
32 1.656.600 -6 814.000 50 31-12-2017
10 1.720.192 -4 562.393 37 30-09-2017
15 1.459.754 0 811.741 40 30-06-2017
18 1.558.301 -1 876.133 41 31-03-2017
7 961.267 -12 875.508 28 31-12-2016
16 1.815.327 -5 297.678 43 30-09-2016
18 965.686 3 735.396 42 30-06-2016
34 1.435.954 3 602.289 55 31-03-2016
5 1.489.355 21 789.183 41 31-12-2015
33 2.024.649 12 932.513 56 30-06-2015
31 1.582.935 8 844.029 53 31-03-2015
43 1.230.339 17 1.003.359 61 31-12-2014
54 1.138.556 43 1.111.250 78 30-09-2014