Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Obres del projecte d'arranjament de l'entorn de la riera de Vallirana al seu pas pel sector de La Font del Rector 1675895,41
Enllaç Obres del projecte d'enllumenat del carrer Major 617789,57
Enllaç Projecte, Obra i Gestió de Serveis Funeraris 0
Enllaç Explotació del bar de la Piscina Municipal 12000
Enllaç Obres de connexió de cinc sectors de la xarxa de clavegueram de la urbanització El Lledoner a l'EDAR (FASE II - Col.lectors 1, 2, 6, 7) Obres Obert 334829,53 405143,73
18-04-2018 Enllaç Obres de construcció de sobreeixidor i murs de protecció a la riera de Vallirana en el seu encreuament amb carrer de l'Esglèsia Obres Obert 561294,88 679166,8 423.370 512.277 Rigel Over, SL
Enllaç Obres de construcció del pavelló poliesportiu de Vallirana i urbanització de l'entorn Obres Obert 3162550,64 3826686,27
Enllaç Serveis de consultoria ambiental per a la realització d'un estudi tècnic i econòmic dels serveis de recollida i transport de residus, deixalleria municipal i neteja viària. Anàlisi i valoració de propostes i altres documents Serveis Obert 30578,51 37000
Enllaç Obres de rehabilitació paviment asfàltic a diversos carrers de Vallirana Obres Obert 198347,11 240000
Enllaç Concurs d'idees per a la reordenació del carrer Major del municipi Obert 0 0
02-03-2018 Enllaç Obres de construcció del Parc de la Pinatella Obres Obert 94498,65 114343,37 77.470 93.739 Construccions Jordi Riera, SL
Enllaç Serveis d'impartició dels cursos d'idiomes (Anglès) Serveis Obert 34780 34780
18-01-2018 Enllaç Serveis de l'execució dels treballs d'esporga de l'arbrat del municipi Serveis Obert 69748 84395,08 51.444 62.247 Àrea Verda del Vallès, SL
15-02-2018 Enllaç Obres de reforma interior parcial de la planta primera de la Casa de la Vila Obres Obert 135641,44 164126,14 128.859 155.920 Nesra Enginyeria i Instal·lacions, SL
04-07-2017 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema de rènting, amb opció de compra, d'un vehicle tipus tot terreny pick-up Subministrament Obert 36694,21 44399,99 31.726 38.389 Alphabet España Fleet Management, S. A.
30-10-2017 Enllaç Servei de plataforma de gestió d'expedients Serveis Obert 29999,92 36299,9 30.000 36.300 Audifilm ABI, SL
07-11-2017 Enllaç Obres consistents a l'adequació de la il·luminació del camp de futbol municipal Obres Obert 57188,6 69198,2 30.796 37.263 Elecnor, SA
11-07-2017 Enllaç Obres de rehabilitació i reforma dels vestidors de la pista poliesportiva Obres Obert 107438,02 130000 85.950 104.000 Bcn Mapegrup, SL
19-09-2017 Enllaç Subministrament, renting opció de compra, un vehicle tipus turisme/SUV sense logotipar i un vehicle tipus turisme logotipat per a la Policia Local Subministrament Obert 49440 59822,4 47.766 57.797 Alphabet España Fleet Management, S. A.
18-09-2017 Enllaç Subministrament d'un corró compactador per a la deixalleria municipal Subministrament Obert 27586,75 33379,96 27.500 33.275 Palvi, SL
30-05-2017 Enllaç Obres per a la rehabilitació de la Casa Mestres Obres Obert 820943,31 993341,4 707.161 855.664 Iarsa Obres i Promocions, SL
26-05-2017 Enllaç Serveis professionals per a la direcció facultativa i altres tasques relacionades de les obres de rehabilitació de la Casa Mestres Serveis Obert 62600 75746 40.900 49.489 Basterrechea Tejada Arquitectes, SLP
07-04-2017 Enllaç Subministrament, mitjançant la modalitat de rènting amb opció de compra, d'equipament informàtic, instal·lació, engegada i manteniment d'un sistema de virtualització de servidors, emmagatzematge i backup al CPD de la seu de l'Ajuntament Subministrament Obert 59400,83 71875 59.400 71.874 Ivrateq, SA
10-04-2017 Enllaç Contracte derivat d'acord marc del servei de neteja en els edificis municipals Serveis 356013,14 430775,89 344.976 417.421 Ohl Servicios Ingesan, S. A.
17-01-2017 Enllaç Servei de manteniment d'alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals Serveis Negociat sense publicitat 22975,2 27799,99 20.803 25.172 Digittecnic, SL
11-04-2017 Enllaç Obres per a la reparació i adequació de la calçada de diversos carrers Obres Obert 338254,74 409288,23 273.344 330.746 Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A.
17-02-2017 Enllaç Servei de manteniment de les zones de jocs infantils Serveis Obert 26970 32633,7 10.450 12.644 HPC Ibérica, S. A.
31-08-2016 Enllaç Subministrament de càtering a les escoles bressol municipals Subministrament Obert 27272,73 30000 27.273 30.000 Cátering Cantábrico, S. L.
11-08-2016 Enllaç Subministrament a través de rènting d'un vehicle tipus tot terreny i un vehicle tipus furgoneta destinats al parc mòbil de la Policia Local Subministrament Obert 0 32611,92 98.005 118.587 Alphabet España Fleet Management, S. A.
18-11-2016 Enllaç Servei de suport a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) Serveis Obert 35280 42688,8 14.750 17.848 Gestión Integral, S. C. C. L.
16-12-2016 Enllaç Projecte de construcció, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut del pavelló poliesportiu Serveis Obert 178323,72 215771,7 142.659 172.617 Hèlix Arquitectes Associats, SLP
03-08-2016 Enllaç Servei de manetniment d'ascensors en els equipaments municipals Serveis Negociat sense publicitat 44094,56 53354,41 24.240 29.330 Aszende, SLU
Enllaç Implantació d'asfalt fonoreductor 319067,67
28-04-2016 Enllaç Serveis professionals de suport psicològic per a les víctimes en situació de violència masclista i per a suport a famílies que es troben en situació de risc i exclusió social Serveis Negociat sense publicitat 16320 19747,2 32.640 39.494 Maria Mateo Pérez
05-08-2016 Enllaç Servei de telefonia mòbil, fixa i dades de l'Ajuntament Subministrament Obert 110000 133100 102.831 124.425 UTE TdE-TME DVIII: Telefónica de España, S. A. / Telefónica Móviles España, S. A.
Enllaç Concurs d'idees a nivell d'avantprojecte d'un pavelló triple poliesportiu al municipi Concurs de projectes 0 0
28-04-2016 Enllaç Serveis per al control de la vegetació, neteja d'espais i millora paisatgística Serveis Obert 0 71995 160.650 194.386 Tratamiento Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA
Enllaç Construcció de voreres en parcel·les de propietat municipal Obres 0 0
Enllaç Obres de connexió de cinc sectors de la xarxa de clavegueram de la urbanització el Lledoner a l'EDAR Obres Obert 0 264664,2
Enllaç Gestió del servei municipal d'aigua potable i de la xarxa de clavegueram Gestió de serveis públics Obert 0 0
Enllaç Obres de reconstrucció de l'accés a la Selva Negra situat entre el carrer Argentina i l'avinguda Països Catalans Obres Obert 0 0
Enllaç Venda de diferents lots de finques de propietat municipal Privats Obert 0 0
Enllaç Explotació del bar de la piscina municipal 0
Enllaç Servei integral i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic i dels treballs d'adequació i millora Serveis Obert 3565524,45 0
Enllaç Servei de control de vegetació, neteja d'espais i millora paisatgística de Vallirana Serveis Obert 94489,5 0
Enllaç Ampliació i reforma del complex esportiu i la seva explotació 829257,35
Enllaç Serveis de línies de veu i dades dels edificis i de les dependències municipals 0
Enllaç Servei de neteja dels edificis i locals municipals 296059,73
Enllaç Ampliació i reforma del complex esportiu i la seva explotació 1459197,97
Enllaç Adjudicació d'una llicència de taxi (auto-turisme classe B) 0
Enllaç Obra Ordenació del Parc de la Font del Rector 0
Enllaç Subhasta pública per alienar les places d'aparcament del bé immoble patrimonial situat al núm. 22 del carrer Miquel Batlle 0
Enllaç Arrendament de l'immoble, propietat d'aquest Ajuntament i qualificat com a bé patrimonial, ubicat al c/Garraf número 27 0
Enllaç Obra del Projecte bàsic i executiu d'urbanització consistent en el nou accés a la Urbanització de la Selva Negra Catalana situat entre el carrer de l'Argentina i l'avinguda dels Països Catalans terme municipal de Vallirana 316456,26
Enllaç Subhasta pública per alienar les places d'aparcament del bé immoble patrimonial situat al núm. 22 del carrer Miquel Batlle 0
Enllaç Obra 'Projecte bàsic i executiu d'urbanització consistent en el nou accés a la urbanització de la Selva Negra Catalana situat entre el carrer de l'Argentina i l'avinguda dels Països Catalans terme municipal de Vallirana' 316456,26
Enllaç Consolidació de Taulossos a l'Avgda. Selva Negra i Condicionament de l'entorn del municipi de Vallirana 0
Enllaç Ordenació de la nova Rambla de Vallirana 0
Enllaç Urbanització del Carrer Sant Mateu del municipi de Vallirana 0
Enllaç Concurs per a l'atorgament de drets d'ús privatiu de places d'aparcament municipal en règim de concessió administrativa a la Rambla Carles Marsell de Vallirana 0
Enllaç Alienació de diferents parcel·les de la Urbanització Selva Negra i la Pinatella 0
Enllaç Neteja de les dependències dels edificis i locals municipals 450000
Enllaç Obres del projecte a l'espai cívic de la urbanització Les Bassioles Edifici de Vestidors i Escenari 352310,92
Enllaç Pla d'accessibilitat a la casa de la vila de Vallirana Fase I 291326,52
Enllaç Alienació dels proindivisos propietat municipal de les parcel·les números 26, 28, 41a, 43a, i 44, provinents de la reparcel·lació del Polígon Industrial de Vallirana 0
Enllaç Projecte d'urbanització del carrer Joan Capri 563540,68
Enllaç Obres de projecte tècnic de l'espai cívic Can Julià Fase 1ª 99530,66
Enllaç Concessió administrativa del Servei Municipal de l'Escola de Música de Vallirana 0
Enllaç Concessió administrativa dels serveis integrals recollida i transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria de Vallirana 0
Enllaç Obres de Projecte de urbanització de l'endegament de la riera del Polígon Industrial Can Prunera de Vallirana 2758169,84
Enllaç Alienació en subhasta pública de les parcel·les dels següents carrers: Carrer Pintors 29, Carrer Vallirana 32, 37, 42, 60 i 62 i Avgda. Països Catalans 38, 40, 42 0
Enllaç Serveis del Complex Esportiu Municipal de Vallirana 0
Enllaç Projecte d'arranjament dels voltants de la Masia Molí de Can Batlle 98285,61
Enllaç Alienació de les parcel·les dels següents carrers: Passatge Cervelló, 13; Pintors, 35; Pintors, 49; Països Catalans, 244; Vallirana, 56 0
Enllaç Obres de Projecte d'eixamplament del carrer Carles Marsell, construcció de la Rambla i d'un aparcament soterrani Fase I - Fase II Conjunta 2738215,06
Enllaç Contractació d'assistència del servei de neteja d'edificis i locals municipals d'aquesta vila 310000
Enllaç Servei de col·laboració en la gestió d'ingressos i recursos municipals de l'Ajuntament de Vallirana 0
Enllaç Pavimentació de la Pista Poliesportiva del Complex Esportiu Municipal de Vallirana 0
Enllaç Projecte de Urbanització La Llibra Casanova Fase 2 797088,47
Enllaç Obres del Projecte d'Escola Municipal de Musica d'Aureli Vila 197469,23
Enllaç Concessió de l'explotació del bar de la Piscina Municipal 12000
Enllaç Obres del Pla d'Accessibilitat al Complex Esportiu de Vallirana 170408,72
Enllaç Alienació de diferents parcel·les de la finca matriu Can Prunera, sector La Pinatella (Carrer Llebeig 2, 4, 48 i 50; Passatge Cervelló 13; Carrer Comtes de Cervelló 18; Carrer Gregal 53 i 41) i sector Vallirana Parc (Avgda. Païssos Catalans 184) 0
Enllaç Obres de Projecte d'ordenació del Parc Urbà a l'esquerra de La Parellada 170036,2
Enllaç Alienació de diferents parcel·les de la finca matriu Can Prunera, sector La Pinatella (Carrer Comtes de Cervelló 18 i 38), sector La Llibra Casanoves (Carrer Juli Garreta 8) i sector Vallirana Par (Carrer Lledoner 2, Carrer Ocells 13 i Carrer Venècia 1,3, 0
Enllaç Obres de Projecte d'urbanització Endegament de la Riera de Can Prunera Vallirana (tram polígon industrial fase 2.) 1631565,84
Enllaç Alienació de les parcel·les dels carrers: La Pinatella, Carrer Comptes de Cervelló: 18, i 38, Carrer Gregal 85, 87 i 93, Avda. d'Olesa 68 i 70, Carrer Puig Bernat, 13; La Llibra Casanoves, Carrer Juli Garreta 8; Vallirana Parc, Carrer Ocells 13, Carrer Wa 0
Enllaç Alienació de les parcel·les dels carrers: La Pinatella, Carrer Garbi 56 i 62, Carrer Gregal: 45, i 81, Carrer Comptes de Cervelló: 18, i 38, Carrer Puig Bernat 8; La Llibra Casanoves, Carrer Juli Garreta 8, Vallirana Parc, Carrer Madrid 15, Carrer Valènci 0
Enllaç Projecte d'urbanització del polígon industrial de Vallirana Fase 1ª (Carrer IV carrer Montsia, Carrer VI carrer Bagés i Carrer VII Carrer Solsonés) 3380388,02
Enllaç Alienació de varies parcel·les situades a la finca matriu Can Prunera, sector La Pinatella i La Llibra Casanoves 0
Enllaç Alienació en subhasta pública de les parcel·les situades a la Urbanització Vallirana Parc dels següents Carrers: Carrer Madrid, 15, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Carrer Ocells, 50; Avgda. Països Catalans 149, 151, 153, 155, 157 i Carrer Venecia, 31, 33 0
Enllaç Obres de Projecte de subsanació de dèficits urbanístics de la Urbanització El Lledoner (carrers, voreres i clavegueram) 790661,86
Enllaç Obres de Projecte de subsanació de dèficits urbanístics de la urbanització El Lledoner (aigua) 330924,73
Enllaç Alienació de diferents parcel·les de la Urbanització Vallirana Parc (Pintor Mir, núm. 3. ;Carrer València, núms. 48-50-52 i 54; Avgda-Països Catalans, núms. 180-182 i 204;Carrer Lourdes, núms. 23-44-46 i 50; Carrer Madrid, núm. 15 i Carrer Venècia, núm. 1 0
Enllaç Alienació de diferents parcel·les de la urbanització Vallirana Park (Carrer Lourdes núm. 23, 44, 46, 48, 50, 52 i 100; Carrer Madrid núm. 15, 97, 111 i 113; Carrer Països Catalans núm. 102, 122 i 126; Carrer Wagner núm. 50, 59 i 61) 0
Enllaç Obres del Projecte d'ordenació del Parc urbà a l'esquerra de la Parellada 121959,34
Enllaç Obres de Projecte de mur als terrenys d'equipaments del carrer Joan Capri 210855,64