Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
11-ag-16 Enllaç Subministrament a través de rènting d'un vehicle tipus tot terreny i un vehicle tipus furgoneta destinats al parc mòbil de la Policia Local Subministrament Obert 0 32611,92 98.005 118.587 Alphabet España Fleet Management, S. A.
10-abr-17 Enllaç Contracte derivat d'acord marc del servei de neteja en els edificis municipals Serveis 356013,14 430775,89 344.976 417.421 Ohl Servicios Ingesan, S. A.
19-set-17 Enllaç Subministrament, renting opció de compra, un vehicle tipus turisme/SUV sense logotipar i un vehicle tipus turisme logotipat per a la Policia Local Subministrament Obert 49440 59822,4 47.766 57.797 Alphabet España Fleet Management, S. A.
30-oct-17 Enllaç Servei de plataforma de gestió d'expedients Serveis Obert 29999,92 36299,9 30.000 36.300 Audifilm ABI, SL
17-febr-17 Enllaç Servei de manteniment de les zones de jocs infantils Serveis Obert 26970 32633,7 10.450 12.644 HPC Ibérica, S. A.
17-gen-17 Enllaç Servei de manteniment d'alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals Serveis Negociat sense publicitat 22975,2 27799,99 20.803 25.172 Digittecnic, SL
16-des-16 Enllaç Projecte de construcció, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut del pavelló poliesportiu Serveis Obert 178323,72 215771,7 142.659 172.617 Hèlix Arquitectes Associats, SLP
05-ag-16 Enllaç Servei de telefonia mòbil, fixa i dades de l'Ajuntament Subministrament Obert 110000 133100 102.831 124.425 UTE TdE-TME DVIII: Telefónica de España, S. A. / Telefónica Móviles España, S. A.
28-abr-16 Enllaç Serveis professionals de suport psicològic per a les víctimes en situació de violència masclista i per a suport a famílies que es troben en situació de risc i exclusió social Serveis Negociat sense publicitat 16320 19747,2 32.640 39.494 Maria Mateo Pérez
28-abr-16 Enllaç Serveis per al control de la vegetació, neteja d'espais i millora paisatgística Serveis Obert 0 71995 160.650 194.386 Tratamiento Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA
31-ag-16 Enllaç Subministrament de càtering a les escoles bressol municipals Subministrament Obert 27272,73 30000 27.273 30.000 Cátering Cantábrico, S. L.
07-nov-17 Enllaç Obres consistents a l'adequació de la il·luminació del camp de futbol municipal Obres Obert 57188,6 69198,2 30.796 37.263 Elecnor, SA
04-jul-17 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema de rènting, amb opció de compra, d'un vehicle tipus tot terreny pick-up Subministrament Obert 36694,21 44399,99 31.726 38.389 Alphabet España Fleet Management, S. A.
07-abr-17 Enllaç Subministrament, mitjançant la modalitat de rènting amb opció de compra, d'equipament informàtic, instal·lació, engegada i manteniment d'un sistema de virtualització de servidors, emmagatzematge i backup al CPD de la seu de l'Ajuntament Subministrament Obert 59400,83 71875 59.400 71.874 Ivrateq, SA
18-nov-16 Enllaç Servei de suport a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) Serveis Obert 35280 42688,8 14.750 17.848 Gestión Integral, S. C. C. L.
11-abr-17 Enllaç Obres per a la reparació i adequació de la calçada de diversos carrers Obres Obert 338254,74 409288,23 273.344 330.746 Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A.
03-ag-16 Enllaç Servei de manetniment d'ascensors en els equipaments municipals Serveis Negociat sense publicitat 44094,56 53354,41 24.240 29.330 Aszende, SLU
18-set-17 Enllaç Subministrament d'un corró compactador per a la deixalleria municipal Subministrament Obert 27586,75 33379,96 27.500 33.275 Palvi, SL
11-jul-17 Enllaç Obres de rehabilitació i reforma dels vestidors de la pista poliesportiva Obres Obert 107438,02 130000 85.950 104.000 Bcn Mapegrup, SL
30-maig-17 Enllaç Obres per a la rehabilitació de la Casa Mestres Obres Obert 820943,31 993341,4 707.161 855.664 Iarsa Obres i Promocions, SL
26-maig-17 Enllaç Serveis professionals per a la direcció facultativa i altres tasques relacionades de les obres de rehabilitació de la Casa Mestres Serveis Obert 62600 75746 40.900 49.489 Basterrechea Tejada Arquitectes, SLP

Relació de contractes oberts i negociats