Quantes factures s'han fet arribar a l'ens? A què corresponen? Aquí en trobaràs la relació.

Registre de factures

 

 

En aquest ítem podeu trobar la relació  anual de factures rebudes per l'ajuntament.

 

En aquest sentit l’Ajuntament de Vallirana pretén donar compliment  a l’obligació de donar transparència  en la gestió de recursos públics, consegüentment  de fer pública la informació relativa a la gestió econòmica, comptable i pressupostària, per tal que la ciutadania en tingui coneixement  i pugui avaluar-la.