Registre de licitadors Disponible a: Registre Electrònic d'Empreses Licitadores

En aquest apartat hi trobaràs referides les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.