Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

 

 

Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

 

 

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que projecta l'acció de govern a Vallirana durant un període concret  i que recull els principals objectius de l'equip de govern i les actuacions que s'han de portar a terme per assolir-los.

Actualment el PAM 2015-2019 es troba en fase d'elaboració. El govern municipal ha redactat un document inicial estructurat en quatre eixos i,  en aquest sentit es troba en  marxa un procés de participació per tal que la ciutadania exposi les seves prioritats. Els quatre eixos són:

  • Àrea de règim intern i projectes
  • Àrea de serveis  territorials i economia local
  • Àrea de serveis a les persones
  • Grans projectes - inversions

Una vegada finalitzat el procés de participació, s'analitzaran les propostes i aportacions recollides, i les actuacions que es considerin viables s'inclouran en el PAM definitiu.

Més informació relacionada a processos participatius en tràmit.

Documents relacionats

Vídeo RETIMENT COMPTES. Grau acompliment PAM 2015-2019 (a novembre de 2018)