Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament del cementiri municipal, serveis funeraris i Policia Mortuòria 03-10-2013 Enllaç
Reglament de funcionament de la Comissió de Treball de la Variant de Vallirana 05-08-2013 Enllaç
Reglament del servei públic de prevenció d'incendis forestals 10-06-2013 Enllaç
Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 27-02-2013 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 03-05-2018 Enllaç
Ordenança número 47 de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars, i execució de la pavimentació de la vorera 25-04-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 10-04-2018 Enllaç
Ordenança dels usos comercial i de restauració als edificis unifamiliars aïllats que enfronten a la N-340 27-02-2018 Enllaç
Ordenança especial dels usos de bar, restaurant, comercial i similars en les zones descrites, qualificades de residencials, sub-zona A-3 16-02-2018 Enllaç
Reglament del Registre municipal d'unions estables de parella 15-06-2017 Enllaç
Ordenança núm. 49, reguladora de la circulació i estacionament de determinats tipus de vehicles 24-10-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 28-09-2016 Enllaç
Ordenança municipal núm. 46 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat 23-05-2016 Enllaç
Reglament de funcionament de la Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa 22-04-2016 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi 07-03-2016 Enllaç
Reglament regulador de la concessió de llicències per a l'entrada a través de les voreres, per a reserves de via pública, per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies 07-03-2016 Enllaç
Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable 13-05-2015 Enllaç
Ordenança de policia i bon govern 24-11-2014 Enllaç
Ordenança municipal de civisme 24-11-2014 Enllaç
Ordenança de sorolls i vibracions 19-06-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 10-04-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública i establiment de determinades reserves 13-02-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de la venda ambulant 13-02-2014 Enllaç
Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre 10-08-2012 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 08-08-2012 Enllaç
Protocol regulador del funcionament del Registre d'acolliments civils 18-06-2012 Enllaç
Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença 12-12-2011 Enllaç
Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia 09-12-2011 Enllaç
Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d'hostaleria 10-08-2011 Enllaç
Reglament del servei de la deixalleria 11-02-2011 Enllaç
Reglament del Consell consultiu de comerç 21-03-2009 Enllaç
Reglament d'ús de la Comunitat d'Usuaris de l'aparcament municipal en règim de concessió administrativa a la Rambla de Carles Marsell de Vallirana 13-11-2008 Enllaç
Reglament de funcionament de la Comissió de Treball i Estudi en l'Àmbit dels Canals de Comunicació 14-06-2008 Enllaç
Reglament de Funcionament del Ple de l'Ajuntament 29-07-2004 Enllaç
Reglament del Servei Públic de Transport Regular Urbà de Viatgers amb Vehicles de motor 12-10-1999 Enllaç
Ordenança municipal per la gestió de runes i terres 11-02-1998 Enllaç