L'Ajuntament de Vallirana té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/vallirana. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. 

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:
 
Perfil del Contractant:
URL:
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Tràmits electrònics:
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Notificacions electròniques:
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
  
Tauler electrònic:
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
 
 
Sistemes de signatura digital acceptats
 
Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.
 
Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consorci Administració Oberta de Catalunya s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.