Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 18-05-2018 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 16-05-2018 Enllaç
Reglament orgànic municipal 17-04-2018 Enllaç
Ordenança de circulació, trànsit i seguretat viària 06-04-2018 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 26-03-2018 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 23-03-2018 Enllaç
Ordenança de sorolls i vibracions 23-03-2018 Enllaç
Reglament de l'espai jove El Cau 30-01-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 07-11-2017 Enllaç
Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual 31-10-2017 Enllaç
Reglament del local sociocultural de Can Puigdemir 19-06-2017 Enllaç
Reglament del registre municipal de partits polítics 19-06-2017 Enllaç
Reglament del registre d'entitats i associacions 17-02-2017 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària 16-01-2017 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del voluntariat 09-12-2016 Enllaç
Pla d'igualtat d'homes i dones 11-04-2016 Enllaç
Reglament del servei de punt d'informació turística i sales turístico-culturals 11-04-2016 Enllaç
Pla de protecció civil 27-05-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica 04-04-2013 Enllaç
Ordenança per a la creació de fitxers de dades personals 26-03-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels actes d'edificació i ús 20-08-2012 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 27-05-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de creació i funcionament del registre electrònic municipal 04-01-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 22-07-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del civisme i la convivència ciutadana 13-10-2009 Enllaç
Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua 16-09-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl 16-09-2008 Enllaç
Ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de terrenys i solars i execució de la pavimentació de la vorera 26-07-2006 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 22-06-2006 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 05-12-2005 Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'escola bressol 05-04-2004 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció 05-12-2003 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 30-04-2003 Enllaç
Ordenança reguladora del servei del Cementiri municipal 13-01-2001 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia i especial regulació de la tinença de gossos potencialment perillossos 19-08-2000 Enllaç
Normes reguladores del funcionament del Registre municipal d'unions civil 22-09-1999 Enllaç