Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

 • Núria Ventura i Brusca
 • Cati Brusca Campos
 • Mónica Fabra Miralles
 • Toni Pascual Doménech
 • Albert Palacios Bernad
 • Demetrio Querol Pasalamar
 • Elisabet Itarte Belles
 • Fanny Castell Castell
 • Raül Najas Martí
 • Maria José Gavaldà Adell
 • Aldred Paredes i Poy
 • Núria Balagué Raga
 • Isabel Maria Salas González
 

Retribucions dels Regidors/es, alcaldes de barri i grups polítics municipals