Ordenances reguladores i reglaments

Sector Públic
16/07/2019

Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En aquest conjunt de dades es recullen les normes aprovades pels ens locals i, -en el cas de les normes que hagin estat modificades-, els textos consolidats de les mateixes.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública ajuntaments

Distribucions

Informació Addicional

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Diputació de Barcelona
Consorci AOC
dadesobertes@aoc.cat
-
Conjunt de dades multiens
02/11/2015
16/07/2019
90 dies
Creative Commons CCZero

Acció de govern i normativa

Contractes, convenis i subvencions

-