Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats de baixa incidència ambiental, de les activitats sense incidència ambiental i dels locals destinats a aparcaments de vehicles de superfície inferior o igual a 100m2 08-08-2013 Enllaç
Reglament de l'Arxiu 26-07-2013 Enllaç
Ordenança general de medi ambient 24-08-2015 Enllaç
Reglament del servei públic municipal de telecentre 05-11-2004 Enllaç
Reglament regulador del servei públic municipal de viver d'empreses 14-06-2016 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 24-08-2015 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 22-09-2017 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern amb els Pobles 19-09-2017 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern als Barris 19-09-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 26-07-2017 Enllaç
Ordenança sobre llicències d'accés de vehicles als locals o recintes (guals) 30-06-2017 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 25-04-2017 Enllaç
Reglament orgànic municipal 27-12-2016 Enllaç
Pla d'igualtat de dones i homes 22-11-2016 Enllaç
Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics 10-06-2015 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 21-05-2015 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 02-04-2015 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 17-02-2015 Enllaç
Reglament del servei de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes 12-08-2014 Enllaç
Reglament regulador del procediment de gestió dels suggeriments, reclamacions i queixes dels serveis socials bàsics 01-10-2013 Enllaç
Reglament del Consell Assessor del Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre 05-06-2013 Enllaç
Reglament regulador del servei d'atenció i acolliment d'urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles 03-06-2013 Enllaç
Reglament del servei públic de transport urbà de viatgers 27-03-2013 Enllaç
Reglament regulador del servei d'ajuda a domicili 26-01-2012 Enllaç
Reglament del servei de recollida, acolliment, alimentació i manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts i la gestió del refugi municipal destinat a l'efecte 27-05-2011 Enllaç
Reglament del servei públic de pàrquing soterrani a la plaça de Mossèn Sol 26-10-2010 Enllaç
Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la plaça de Joaquim Bau 06-05-2010 Enllaç
Ordenança reguladora del règim jurídic d'intervenció administrativa dels abocaments d'aigües residuals a xarxa indirecta connectada al riu Ebre 22-01-2010 Enllaç
Reglament de règim Intern per a les escoles taller i altres programes de formació i treball similars 04-12-2009 Enllaç
Reglament del servei públic d'aparcament subterrani a la plaça del Carrilet 29-10-2009 Enllaç
Reglament d'ús i gestió de la xarxa municipal de clavegueram 13-07-2009 Enllaç
Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable del municipi 13-07-2009 Enllaç
Reglament de règim intern del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 26-02-2009 Enllaç
Reglament municipal de solars sense edificar 15-01-2009 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia 24-10-2008 Enllaç
Mapes de capacitat acústica 29-05-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic 24-04-2008 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 28-02-2007 Enllaç
Reglament del domini públic hidràulic 13-10-2006 Enllaç
Bases reguladores per a la concessió de les subvencions de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms 27-07-2005 Enllaç
Reglament regulador del Registre municipal d'entitats ciutadanes 26-07-2005 Enllaç
Reglament orgànic de la Policia Local 26-07-2005 Enllaç
Reglament del Registre d'entrada i sortida de documents 17-02-2004 Enllaç
Reglament regulador de la prestació dels ajuts d'emergència social de la UBASP (ISSET) 03-10-2002 Enllaç
Reglament de règim intern del Centre Obert Sant Francesc (ISSET) 02-10-2002 Enllaç
Estatuts del Defensor de la Ciutadania 02-10-2002 Enllaç
Reglament regulador de la prestació del servei de teleassistència 10-06-2002 Enllaç
Reglament de cementiris 27-01-2001 Enllaç
Reglament regulador de la prestació del servei d'ajut a domicili (SAD) de l'ISSET 17-11-2000 Enllaç
Reglament regulador del servei de suport als ens que integren el grup municipal 21-04-2010 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
R-14: Reglament del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús al municipi de Tortosa 27-03-2013 Fitxa
R-13: Reglament municipal de participació ciutadana 13-05-2015 Fitxa
R-12: Reglament Orgànic Municipal Fitxa
R-11: Reglament de camins rurals Fitxa
R-10: Reglament de règim intern del servei d'informació i atenció a les dones, SIAD 26-02-2009 Fitxa
R-09: Reglament municipal de solars sense edificar del municipi de Tortosa 24-12-2008 Fitxa
R-08: Reglament d´honors i distincions Fitxa
R-05: Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la Plaça de Joaquim Bau de Tortosa 27-04-2010 Fitxa
R-06: Reglament Municipal de Cementiris 27-01-2001 Fitxa
R-04: Reglament del servei de Viver d'empreses de l'Ajuntament de Tortosa 25-06-2011 Fitxa
R-03: Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la plaça del Carrilet de Tortosa 19-10-2009 Fitxa
R-02: Reglament d'ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-01: Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-00: REGLAMENTS
O-16: Ordenança reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l´Ajuntament de Tortosa 26-05-2014 Fitxa
O-15: Ordenança Municipal General de Medi Ambient 13-08-2015 Fitxa
O-14: Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics 04-06-2015 Fitxa
O-12: Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 11-03-2014 Fitxa
O-11: Ordenança fiscal general 19-05-2016 Fitxa
O-08: Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària 09-07-1998 Fitxa
O-06: Ordenança municipal de circulació 25-04-2017 Fitxa
O-05: Ordenança general de prestació de serveis funeraris al terme municipal de Tortosa 21-05-1998 Fitxa
O-02: Ordenança Municipal sobre Guals 24-12-2009 Fitxa
O-00: ORDENANCES REGULADORES