Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de l'Arxiu 26-07-2013 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 25-04-2017 Enllaç
Reglament orgànic municipal 27-12-2016 Enllaç
Reglament orgànic de la Policia Local 21-12-2017 Enllaç
Reglament i catàleg de camins rurals municipals 19-12-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 19-12-2017 Enllaç
Ordenança sobre llicències d'accés de vehicles als locals o recintes (guals) 27-10-2017 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 22-09-2017 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern amb els Pobles 19-09-2017 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern als Barris 19-09-2017 Enllaç
Pla d'igualtat de dones i homes 22-11-2016 Enllaç
Reglament regulador del servei públic municipal de viver d'empreses 14-06-2016 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 24-08-2015 Enllaç
Ordenança general de medi ambient 24-08-2015 Enllaç
Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics 10-06-2015 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 21-05-2015 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 02-04-2015 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 17-02-2015 Enllaç
Reglament del servei de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes 12-08-2014 Enllaç
Reglament regulador del procediment de gestió dels suggeriments, reclamacions i queixes dels serveis socials bàsics 01-10-2013 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats de baixa incidència ambiental, de les activitats sense incidència ambiental i dels locals destinats a aparcaments de vehicles de superfície inferior o igual a 100m2 08-08-2013 Enllaç
Reglament del Consell Assessor del Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre 05-06-2013 Enllaç
Reglament regulador del servei d'atenció i acolliment d'urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles 03-06-2013 Enllaç
Reglament del servei públic de transport urbà de viatgers 27-03-2013 Enllaç
Reglament regulador del servei d'ajuda a domicili 26-01-2012 Enllaç
Reglament del servei de recollida, acolliment, alimentació i manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts i la gestió del refugi municipal destinat a l'efecte 27-05-2011 Enllaç
Reglament del servei públic de pàrquing soterrani a la plaça de Mossèn Sol 26-10-2010 Enllaç
Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la plaça de Joaquim Bau 06-05-2010 Enllaç
Ordenança reguladora del règim jurídic d'intervenció administrativa dels abocaments d'aigües residuals a xarxa indirecta connectada al riu Ebre 22-01-2010 Enllaç
Reglament de règim Intern per a les escoles taller i altres programes de formació i treball similars 04-12-2009 Enllaç
Reglament del servei públic d'aparcament subterrani a la plaça del Carrilet 29-10-2009 Enllaç
Reglament d'ús i gestió de la xarxa municipal de clavegueram 13-07-2009 Enllaç
Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable del municipi 13-07-2009 Enllaç
Reglament de règim intern del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 26-02-2009 Enllaç
Reglament municipal de solars sense edificar 15-01-2009 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia 24-10-2008 Enllaç
Mapes de capacitat acústica 29-05-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic 24-04-2008 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 28-02-2007 Enllaç
Reglament del domini públic hidràulic 13-10-2006 Enllaç
Bases reguladores per a la concessió de les subvencions de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms 27-07-2005 Enllaç
Reglament regulador del Registre municipal d'entitats ciutadanes 26-07-2005 Enllaç
Reglament del servei públic municipal de telecentre 05-11-2004 Enllaç
Reglament del Registre d'entrada i sortida de documents 17-02-2004 Enllaç
Reglament regulador de la prestació dels ajuts d'emergència social de la UBASP (ISSET) 03-10-2002 Enllaç
Reglament de règim intern del Centre Obert Sant Francesc (ISSET) 02-10-2002 Enllaç
Estatuts del Defensor de la Ciutadania 02-10-2002 Enllaç
Reglament regulador de la prestació del servei de teleassistència 10-06-2002 Enllaç
Reglament de cementiris 27-01-2001 Enllaç
Reglament regulador de la prestació del servei d'ajut a domicili (SAD) de l'ISSET 17-11-2000 Enllaç
Reglament regulador del servei de suport als ens que integren el grup municipal 21-04-2010 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
R-14: Reglament del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús al municipi de Tortosa 27-03-2013 Fitxa
R-13: Reglament municipal de participació ciutadana 13-05-2015 Fitxa
R-12: Reglament Orgànic Municipal Fitxa
R-11: Reglament de camins rurals Fitxa
R-10: Reglament de règim intern del servei d'informació i atenció a les dones, SIAD 26-02-2009 Fitxa
R-09: Reglament municipal de solars sense edificar del municipi de Tortosa 24-12-2008 Fitxa
R-08: Reglament d´honors i distincions Fitxa
R-05: Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la Plaça de Joaquim Bau de Tortosa 27-04-2010 Fitxa
R-06: Reglament Municipal de Cementiris 27-01-2001 Fitxa
R-04: Reglament del servei de Viver d'empreses de l'Ajuntament de Tortosa 25-06-2011 Fitxa
R-03: Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la plaça del Carrilet de Tortosa 19-10-2009 Fitxa
R-02: Reglament d'ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-01: Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-00: REGLAMENTS
O-16: Ordenança reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l´Ajuntament de Tortosa 26-05-2014 Fitxa
O-15: Ordenança Municipal General de Medi Ambient 13-08-2015 Fitxa
O-14: Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics 04-06-2015 Fitxa
O-12: Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 11-03-2014 Fitxa
O-11: Ordenança fiscal general 19-05-2016 Fitxa
O-08: Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària 09-07-1998 Fitxa
O-06: Ordenança municipal de circulació 25-04-2017 Fitxa
O-05: Ordenança general de prestació de serveis funeraris al terme municipal de Tortosa 21-05-1998 Fitxa
O-02: Ordenança Municipal sobre Guals 24-12-2009 Fitxa
O-00: ORDENANCES REGULADORES