Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-4 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música de Tortosa 22-08-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels preus públics 22-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. ES-1 reguladora de la Taxa per activitats esportives municipals 04-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-16 reguladora de la Taxa d'utilització de les piscines municipals a les pedanies 04-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IM-2 reguladora del Preu públic per l'assistència d'espectacles 04-06-2008 Enllaç
Preus públics per al certamen Expoebre-Ebreambient 2008 16-04-2008 Enllaç
Tarifes del servei d'abastament d'aigua potable 19-12-2007 Enllaç
Tarifes del servei de clavegueram 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. CO-1 reguladora del Preu públic per la publicitat a l'Emissora Municipal de Tortosa 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. I-1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 13-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 21-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 13-07-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-07-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 17-10-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 16-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 22-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 12-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 03-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 21-06-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 01-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 12-12-2008 Enllaç
Preu públic del Nadal Jove 12-12-2008 Enllaç
Preus públics per a la Fira Ebreokasió 20-10-2008 Enllaç
Tarifes dels serveis de la societat mercantil municipal Tortosasport, SL 12-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IM-5 reguladora de la Taxa per visitar els Jardins del Príncep 02-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IM-6 reguladora del Preu públic per a la participació en l'activitat Viu lo riu 02-09-2008 Enllaç
Ordenança núm. IM-3 reguladora del Preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres 02-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-2 reguladora del Preu públic per la prestació de llar d'infants Els Barrufets 22-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. I-2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IM-1 reguladora de la Taxa per l'ocupació del domini públic del Teatre- Auditori Felip Pedrell 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IM-4 reguladora del Preu públic per la realització de cursos 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-3 reguladora del Preu públic per la prestació del servei amb el camió cisterna 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-1 reguladora de la Taxa per l'expedició de documents administratius 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-10 reguladora de la Taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-13 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-2 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-3 reguladora de la taxa de serveis del cementiri municipal 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-4 reguladora de la Taxa per serveis prestats als mercats municipals 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-7 reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-8 reguladora de la Taxa per la tramitació de l'autorització ambiental prevista a la Llei 3/1998 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-9 reguladora de la Taxa per serveis especials per espectacles o transports 13-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 22-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. I-5 reguladora de Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. FE-1 reguladora de la Taxa per les actuacions i aprofitament de les Festes de la Cinta 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. I-3 reguladora de Impost sobre vehicles de tracció mecànica 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. I-4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-1 reguladora del Preu públic per la realització del curs de tall i costura 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-6, reguladora del preu públic per la prestació de serveis del telecentre municipal 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. P-7 reguladora del Preu Públic de la realització de cursos 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-12 reguladora de la Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-17 reguladora de la Taxa d'ocupació del domini públic del Centre de Formació Ocupacional 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-5 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-6 reguladora de la Taxa per llicències municipals d'obertures o d'instal·lacions 18-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 30-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 02-03-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-15 reguladora de la Taxa d'ús privatiu i aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics 24-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 14-08-2004 Enllaç
Preus públics de Festes 12-08-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-14 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 14-05-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. T-11 reguladora de la Taxa per lliurament de cartografia municipal digitalitzada 27-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic del Teatre- Auditori Felip Pedrell 16-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses o entitats que l'utilitzen per a prestar els serveis de subministrament que no afectin la generalitat de la població 22-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl 22-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis 22-12-2001 Enllaç
Ordenança reguladora de la imposició de contribucions especials 22-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IS-1 reguladora del preu públic per la venda de productes del Taller TOCS de l'Institut de Serveis Socials 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. IS-2 reguladora del Preu públic per la realització de cursos i cessió d'aules de l'Institut de Serveis Socials i Escola Taller 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. ES-2 reguladora del Preu públic per la utilització dels serveis del Centre de Fisioteràpia del Patronat Municipal d'Esports 13-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. FI-1 reguladora de la Taxa per fires i certàmens 04-06-2008 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
BI-05: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 19-12-2016 Fitxa
BI-04: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19-12-2016 Fitxa
BI-03: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15-12-2017 Fitxa
BI-02: Impost sobre Activitats Econòmiques 15-12-2017 Fitxa
BI-01: Impost sobre Béns Immobles 15-12-2017 Fitxa
BI-00: IMPOSTOS
PP-18: Preus públics del servei de viver d'empreses de Tortosa 22-10-2015 Fitxa
PP-19: Preu públic d'entrada als espectacles del Teatre A. F. Pedrell 05-01-2018 Fitxa
PP-16: Preu públic per a les diferents activitats destinades al jovent: Cicle de Formació Alternativa i Activitats a la Natura 18-07-2012 Fitxa
PP-14: Preu públic per a les diferents prestacions socials de l'Ajuntament de Tortosa 10-01-2018 Fitxa
PP-08: Preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres 26-10-2013 Fitxa
PP-07: Preu públic per la realització de cursos 18-12-2006 Fitxa
PP-06: Preus públics per la prestació de serveis del servei municipal de Telecentre 18-12-2006 Fitxa
PP-05: Preus públics Festa del Renaixement 17-04-2014 Fitxa
PP-04: Preu públic de l'Escola Municipal de Música de Tortosa 14-10-2016 Fitxa
PP-03: Preu públic per la prestació del servei amb el Camió cisterna 22-12-2008 Fitxa
IM-08: Preu públic de l'Escola Municipal de Teatre 22-10-2015 Fitxa
FI-04: Preus públics de la Fira Festast 10-04-2015 Fitxa
FI-03: Preus públics per a la Fira Ebreokasió 01-10-2009 Fitxa
FI-02: Preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la Fira Expoebre-Ebreambient 23-04-2014 Fitxa
CO-01: Preu públic per la publicitat a l'Emissora Municipal de Tortosa 13-12-2007 Fitxa
CO-00: PREUS PÚBLICS
T-20: Taxa d'ocupació del domini públic de l´aula didàctica del Museu de Tortosa 12-11-2013 Fitxa
T-19: Taxa per lloguer de taules i cadires en recintes de ball per festes patronals 26-08-2013 Fitxa
T-18: Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics 15-12-2017 Fitxa
T-17: Taxa d´ocupació del domini públic del Centre de Formació Ocupacional 22-12-2008 Fitxa
T-15: Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 12-05-2014 Fitxa
T-14: Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (zona blava) 24-03-2014 Fitxa
T-13: Taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres i reserva de via pública per aparcament, carrega i descarrega de mercaderies 14-12-2015 Fitxa
T-12: Taxa d´utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 15-12-2017 Fitxa
T-10: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 13-12-2014 Fitxa
T-09: Taxa de serveis especials per a espectacles o transports 19-12-2016 Fitxa
T-08: Taxa per la tramitació de l´autorització ambiental o sustantiva prevista per la Llei 20/2009, de 4 de desembre 14-12-2013 Fitxa
T-07: Tasa por la licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler 14-12-2013 Fitxa
T-06: Taxa sobre llicències ambientals, llicències d´activitats incloses a la Llei 11/2009, llicències municipals d´obertura o d´instal·lacions i règim de comunicació d´obertura d´activitats 15-12-2017 Fitxa
T-05: Taxa per llicències urbanístiques 14-12-2015 Fitxa
T-04: Taxa per serveis prestats als mercats 14-12-2013 Fitxa
T-03: Taxa de serveis del cementiri municipal 19-12-2016 Fitxa
T-02: Taxa per recollida d´escombraries 15-12-2017 Fitxa
T-01: Taxa per expedició de documents administratius 26-03-2018 Fitxa
T-00: TAXES
T-01-IM: Taxa d´ocupació del domini públic del Teatre Auditori Felip Pedrell 29-07-2013 Fitxa
TF-00: TARIFES
TF-01: Tarifes del subministrament domiciliari d'aigua potable 13-08-2013 Fitxa
TF-02: Tarifes del servei de clavegueram 12-08-2013 Fitxa
TF-04: Tarifa de transport públic 16-01-2017 Fitxa
TF-05: Tarifes del servei d´autotaxi 16-01-2017 Fitxa
TF-06: Tarifes per la prestació de serveis per la societat mercantil de capital íntegrament municipal Tortosasport, SL 17-10-2016 Fitxa
TF-08: Tarifa per servei de piscina a les pedanies 21-12-2009 Fitxa
TF-11: Tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la plaça d'Alfons XII 16-01-2017 Fitxa
TF-12: Tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la plaça del Carrilet 16-01-2017 Fitxa