Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Resum Data de publicació Enllaç
Estatuts de Comunicacions del Municipi de Tortosa 21-04-2010 Enllaç
Estatuts de la societat municipal Asotrot, SL 08-06-2010 Enllaç
Estatuts de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 18-08-2010 Enllaç
Estatuts de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, Societat Anònima Municipal (GESAT, SAM) 23-06-2016 Enllaç
Estatuts de la societat municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa (GUMTSA) 17-10-2014 Enllaç
Estatuts de l'Hospital i Llars de la Santa Creu 23-06-2016 Enllaç
Estatuts de l'organisme autònom local Institut Municipal d'Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa (IMACT) 17-12-2012 Enllaç
Estatuts de l'Institut de Serveis Socials i Escola Taller 02-10-2002 Enllaç
Estatuts del Patronat Municipal d'Esports 12-08-2008 Enllaç
Estatuts del Patronat Municipal de Festes 28-08-2003 Enllaç
Estatuts del Patronat Municipal de Fires 17-12-2012 Enllaç
Estatuts del Patronat Municipal de Turisme 20-11-2000 Enllaç
Estatuts de la societat mercantil Tortosa Innova, SL 29-12-2015 Enllaç
Estatuts de la societat municipal Tortosa Media, SL 15-11-2011 Enllaç
Estatuts de Tortosa Salut, SL 23-06-2016 Enllaç
Estatuts de la societat Tortosasport, SL 15-11-2011 Enllaç