Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, aquest és el lloc on la trobaràs publicada.

En aquest apartat es proporcionarà informació de Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes.