Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

L’avaluació documental és un procés regulat per la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents, supervisat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd). Aquest organisme publica al DOGC les Taules d’Avaluació Documental (TAD), que poden prescriure la conservació permanent de determinada documentació o la seva eliminació parcial o total a partir d’un període de temps establert. De manera resumida, trobem tres tipus de documentació susceptible de ser eliminada sempre amb garanties de confidencialitat en compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal:

1. La documentació de treball i còpies: es tracta de documentació no administrativa o còpia de documentació administrativa.

2. La documentació reglada no comunicada, que és documentació administrativa original que cal guardar menys de cinc anys.

3. La documentació reglada comunicada, que és documentació administrativa original que cal conservar cinc o més anys i que prèviament a la seva destrucció cal que sigui supervisada per la CNAATD.

En tot cas, la Llei 10/2001 estableix que cal un registre de les destruccions, que és el que trobem en aquest apartat de forma resumida seguint les tres tipologies documentals abans comentades. Cal especificar que el registre s'està encara actualitzant amb la destrucció efectuada durant el 2017.