Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

L’Ajuntament té un ric patrimoni documental històric conservat a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre: http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_ebre

 

Podeu consultar en línia part del fons documental administratiu històric a l’adreça següent:

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/selecCercaAvan.do?cerca=avan

 

Cal tenir present que, d’entre les opcions de consulta s’ha de marcar la consulta de documentació textual de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, el tipus de fons d’administració local i el codi 290-11; s’hi poden trobar 12768 refereències documentals.

 

A més, a l’Arxiu Central Administratiu de l’Ajuntament de Tortosa es custodia altra documentació que es pot consultar a l’enllaç següent, juntament amb altra informació d’interès com horaris, contacte, etc:  http://www2.tortosa.cat/arxiu/.

 

També en aquesta pàgina de la web de l'Ajuntament podeu trobar una taula amb les publicacions amb dipòsit legal editades per l'Ajuntament, ja que l'arxiu s'ocupa de centralitzar-les des de mitjans de 2013.