Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

L’Ajuntament té un ric patrimoni documental històric conservat a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre: http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_ebre

 

Podeu consultar en línia part del fons documental administratiu històric a l’adreça següent:

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/selecCercaAvan.do?cerca=avan

 

Cal tenir present que, d’entre les opcions de consulta, s’ha de marcar la consulta de documentació textual (o d'imatge, si és el cas) de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, el tipus de fons d’administració local i el codi 290-11; s’hi poden trobar 12768 refereències documentals.

 

A més, a l’Arxiu Central Administratiu de l’Ajuntament de Tortosa es custodia altra documentació que es pot consultar a l’enllaç següent, juntament amb altra informació d’interès com horaris, contacte, etc:  http://www2.tortosa.cat/arxiu/.

 

També en aquesta pàgina de la web de l'Ajuntament podeu trobar una taula amb les publicacions amb dipòsit legal editades per l'Ajuntament, ja que l'arxiu s'ocupa de centralitzar-les des de mitjans de 2013.

 

Finalment, l'Arxiu central administratiu de l'Ajuntament manté un repositori digital amb documents digitalitzats descarregables lliurement, la major part dels quals corresponen a documents del mateix Ajuntament però també se'n troben de cedits per altres institucions i fins i tot per particulars. L'adreça del repositori és al web municipal, o directament a http://documents.tortosa.cat